pūga

pūga
1 pūgà sf. (4) 1. BS58,181, 460, Kv, Škn stiprus vėjas su sniegu, pustymas: Užkilo tokia pūga, net dangus su žeme sumišo Žem. Tokioje pūgojè ir šuo, išvarytas ant pamato, kaukia Stak. Ženteli, lauke didžiausia pūga, nevažiuok numo! Ub. Po pūgos užstojo baisus speigas J.Jabl. Žiemą šilta, pūgõs nematom [miške] Žln. Kad su vėju sninga ir pusto, vadinas pūga J. Negrįžk, negrįžk į šiaurę, kur baltos pūgos siunta! S.Nėr. Tokie bjaurie i nejudėk iš trobos – pūga verta Šts. Pūgos respublikoje siaučia praeinant ciklonams . Tas paukštis cypčio, rūstai skelbdams gaspadoriuo didžius speigus, pusnis ir pūgas ar darganas S.Dauk. Krušai berant, lytuo čežant, par pusnis ir pūgas ejo dainiuodamys S.Dauk. Belaukant pietų kaip pakils pūga! P. ^ O tai šuns pūga užkilo Žem. 2. prk. triukšmas, barniai: Riejos kaip šunys kožną dieną, pūgà numūse ir pūgà Krš. 3. prk. neramus laikas, suirutė: Par pūgàs nedingau, gal daba nepražūsiu Grd. Bėgaus į miestą: ta pati pūga mieste, gaudo ir mieste „savanorius“ Šts.
◊ pū̃gą (pūgàs) dúoti (kélti, pakélti, ver̃sti) siausti, triukšmauti, bartis: Pū̃gą dãvė prisisprogę Užv. Išsimiegta išsimiegta par dieną, o naktį kẽla pū̃gą Krš. Parejau toks užsidegęs ir pakė́liau pū̃gą Ggr. Ateis – pakélsu anai pū̃gą, akes išdraskysu! Rdn. Bobos pūgas kela: lala lala pradeda lalėti Šts. Pareita prisisprogęs ir ver̃ta pūgàs po visą butą Vvr.
pū̃gą kélti (ver̃sti) šėlti, siautėti: Ateina visi trys (vaikai), čia pū̃gą kéls Brs. Vaikai pūgą verta, t. y. skuisto, grumias, kulas, pūgavojas J.
pū̃gą (pūgàs) ver̃sti nervinantis su triukšmu ieškoti: Pūgàs ver̃ta beieškodami batų Vvr. Pūgą verčia visur (ieškinėja, šniokštuodamas ieško, naršo, visus klausinėja, vis su triukšmu) J.Jabl.
pūgàs ir áldras ver̃sti šėlti, siautėti: Vaikai po trobą pūgàs ir áldras ver̃ta Kv.
vélnio (bíeso, žálčio) pūgà keik. sakoma apie netikusį, pašėlusį žmogų: Palauk tu, velnio pūga! Slnt. Bieso pūga, vėjo padauža, šalaputris! Šts. Alasu vienu, keiksmu vienu, tikras bieso pūga tas muno vyras! Šts. Palauk tu, žalčio pūgà tu! Slnt. žálčio pūgà sunkus momentas: Žalčio pūga prasidėjo Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pūga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Smarkus sniego pustymas; meteorologinis reiškinys. Kyla, kai sninga ir pučia smarkus (>10 m/s) vėjas arba kai vėjas pučia virš purios sauso sniego dangos. Blogina matomumą. Smarki… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • puga — f. Púa. * * * puga. f. p. us. púa …   Enciclopedia Universal

  • pūga — pūgà dkt. Vãkar siaũtė smarki̇̀ pūgà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • puga — f. p. us. púa …   Diccionario de la lengua española

  • Puga — María Luisa Puga (* 3. Februar 1944 in Mexiko Stadt, Mexiko; † 25. Dezember 2004 ebenda) war eine mexikanische Schriftstellerin. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Preise und Auszeichnungen 3 Werk …   Deutsch Wikipedia

  • Puga — Original name in latin Puga Name in other language State code MX Continent/City America/Mazatlan longitude 21.58443 latitude 104.82318 altitude 724 Population 6361 Date 2012 09 06 …   Cities with a population over 1000 database

  • pūga — 2 ×pūgà sf. (4) Pkl žr. pūgas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pūga — पूग …   Indonesian dictionary

  • pūga-khaṇḍa — पूगखण्ड …   Indonesian dictionary

  • pūga-kṛita — पूगकृत …   Indonesian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”